WQ82235 (e) Wedi’i gyflwyno ar 11/03/2021

Pa drafodaethau sydd wedi'u cynnal ynghylch effaith cwymp Banc Greensill ar Gynghrair y GFG yn gyffredinol, ac ar Liberty House yn benodol, a'r effaith sy'n deillio o hynny ar swyddi yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru | Wedi'i ateb ar 24/03/2021