WQ82231 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/03/2021

A wnaiff y Gweinidog ddatganiad am gynigion i wneud Adran 43 o Ddeddf Addysg (Rhif 2) 1986 yn gymwys i undebau myfyrwyr, ac a fyddai unrhyw ddyletswydd o'r fath yn ymestyn i Gymru neu a fyddai'n ofynnol cael cydsyniad deddfwriaethol gan y Senedd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Addysg | Wedi'i ateb ar 17/03/2021

Higher education in Wales is a wholly devolved area and any legislation that is implemented in England will not apply in Wales. My preferred approach in Wales would be to address the issue of free speech through a discussion between the Welsh Government, HEFCW, the higher education sector and NUS Wales.