WQ82215 (e) Wedi’i gyflwyno ar 09/03/2021

Pryd fydd yr adroddiad blynyddol ar gyfer 2019/2020 ar berfformiad darparwyr addasiadau yn cael ei gyhoeddi?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 17/03/2021

Over 30,000 records of adaptations completed in 2019/20 are being validated and analysed. The report is currently being drafted, following which it will be checked by Knowledge and Analytical Services for factual accuracy. I anticipate publication within a few weeks.