WQ82187 (e) Wedi’i gyflwyno ar 01/03/2021

Pa asesiad y mae'r Gweinidog wedi'i wneud o ymchwil a gynhaliwyd gan Royal Society Open Science ym mis Tachwedd 2020 sy'n argymell ychwanegiadau fitamin D i bawb o 20/25 microgram bob dydd, o gymharu â chanllawiau presennol Llywodraeth Cymru o 10 microgram?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 08/03/2021

I am aware of the above research. An expert panel has been convened to review evidence and if any were to emerge that resulted in a change of advice on vitamin D supplementation to mitigate the risk of severe Covid-19 illness, the Welsh Government would change advice as appropriate. My officials are continuing to engage with the panel.