WQ82159 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw canlyniad cadarnhaol yn y prawf adwaith cadwynol polymerasau ar gyfer COVID-19 a ddefnyddir yng Nghymru ar hyn o bryd yn golygu, y tu hwnt i amheuaeth resymol, fod person wedi cael ei heintio â'r clefyd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 03/03/2021

A positive test corresponds extremely well with the presence of SARS-CoV2 RNA, indicating that the person is, or has been, infected with the disease.  The PCR antigen test used in Wales has an analytic specificity of 99.96%, which means that there would only be approximately four false positive results for every 10,000 tests performed.