WQ82156 (e) Wedi’i gyflwyno ar 24/02/2021

Pa ganran o ganlyniadau profion adwaith cadwynol polymerasau COVID-19 sy'n ganlyniad cadarnhaol gwan ac, os bydd canlyniad cadarnhaol gwan, pa ganran o gleifion sy'n cael eu hail-brofi gan ddefnyddio gwahanol dechnoleg profi asid niwcleig (NAT), er enghraifft prawf antigen?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 03/03/2021

Based on figures provided to Welsh Government by Public Health Wales for the 104,771 tests processed in its laboratories during February 2021, only 1.2% (1,263) gave a low positive result. Individuals usually have a low positive result because they are at the tail-end of infection.  To clarify, antigen tests are not nucleic acid tests and we do not re-test on a different platform.