WQ82151 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2021

Yn dilyn WQ81994, a wnaiff y Gweinidog amlinellu'r pum prif reswm dros wrthod 501 o geisiadau i'r Gronfa Adfer Diwylliannol?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru