WQ82150 (e) Wedi’i gyflwyno ar 22/02/2021

Yn dilyn WQ81994, a wnaiff y Gweinidog amlinellu'r rhesymau dros y gwahaniaeth rhwng cyfradd gwrthod cam 3 y Gronfa Cadernid Economaidd, o'i gymharu â chamau 1 a 2?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru