WQ82148 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/02/2021

Pa gynlluniau sydd gan Lywodraeth Cymru i gyflwyno profion llif unffordd ar gyfer cwmnïau sydd â dros 50 o weithwyr yng Nghymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol