WQ82147 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/02/2021

A wnaiff y Gweinidog roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd cynlluniau rheoli ac amcanion cadwraeth safleoedd ardaloedd cadwraeth arbennig llamhidyddion yng Nghymru?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig