WQ82146 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/02/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau lefelau'r cyllid craidd a ddarparwyd gan Lywodraeth Cymru i gyrff anllywodraethol amgylcheddol yn ystod y cyfnod 2014-2020 a chadarnhau a yw hyn yn cynnwys unrhyw gyllid gan Raglen Datblygu Gwledig 2014-2020 neu ffynonellau ariannu eraill Llywodraeth Cymru?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig