WQ82145 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/02/2021

Yn dilyn yr Adolygiad o Ddyraniadau o fewn y DU ac ymateb Llywodraeth y DU yn cadarnhau cynnydd o £5.2m ar gyfer cyllideb cymorth ffermydd Cymru ar gyfer y cyfnod 2020-2022, a wnaiff y Gweinidog ddatgan a yw'r arian ychwanegol wedi'i dderbyn, ac a fydd ar gael fel swm atodol o £2.6m i Gynllun y Taliad Sylfaenol 2021?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig