WQ82144 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/02/2021

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw ffermwyr defaid wedi'u heithrio o holl ofynion cadw cofnodion rhan 7 o Reoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2021, ac a fydd y cofnodion hyn yn destun archwiliad a chosb?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig