WQ82143 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/02/2021

Pa asesiad y mae Llywodraeth Cymru wedi'i wneud i ddeall effaith Rheoliadau Adnoddau Dŵr (Rheoli Llygredd Amaethyddol) (Cymru) 2020 ar y sector tenantiaid?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig