WQ82136 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/02/2021

Pa sicrwydd y gall Llywodraeth Cymru ei roi y bydd y £9.8 miliwn o gyllid ychwanegol i gefnogi plant ag anghenion dysgu ychwanegol yn cael ei ddefnyddio i gefnogi dysgwyr byddar?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Addysg | Wedi'i ateb ar 23/02/2021

Local authorities and further education institutions will have the flexibility they need to determine how this additional funding is used to best meet the needs of all their learners with ALN adversely impacted by the pandemic, including deaf learners. Uses of the funding may include, but are not limited to, helping clear assessment backlogs, providing enhanced support and additional classes, and extending mental health and wellbeing support for learners with ALN.