WQ81967 (e) Wedi’i gyflwyno ar 25/01/2021

Mewn perthynas â thaliad y cynllun cymorth hunanynysu COVID-19, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau: cyfanswm nifer y ceisiadau a dderbyniwyd gan awdurdodau lleol ledled Cymru; cyfanswm nifer y ceisiadau cymwys; a chyfanswm nifer y taliadau a wnaed hyd at 25 Ionawr 2021?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol | Wedi'i ateb ar 01/02/2021

Returns for the Self Isolation Support Scheme have been received from all Welsh local authorities up to 22 January 2021.  To this date:

·  24,251 applications had been received;

·  7,349 were eligible with 7,254 payments already made