Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81594 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/11/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd i ganfod a chefnogi'r rhai sydd fwyaf agored i unigrwydd ac unigedd yn ystod misoedd y gaeaf ac yn ystod camau nesaf yr ymateb i COVID-19?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dysgu am Senedd Cymru