Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81593 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/11/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau faint o arian sy'n cael ei wario gan Lywodraeth Cymru ar wasanaethau etholiadol yng Nghymru?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Wedi'i ateb ar 26/11/2020

Local Authorities are responsible for electoral services. The funding is provided through the Revenue Support Grant. As such it is for each principal council to decide how much it spends on these services.

Dysgu am Senedd Cymru