Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81592 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/11/2020

Pa gynnydd sydd wedi'i wneud yng Nghymru o ran gweithredu canfyddiadau adolygiad Cumberlege: First do no harm, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2020?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dysgu am Senedd Cymru