Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81591 Datganodd yr Aelod fuddiant (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/11/2020

O gofio'r tarfu y mae pandemig COVID-19 wedi'i achosi i brosesau ymgynghori, pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i ohirio'r adolygiadau o ffiniau llywodraeth leol sy'n cael eu cynnal ledled Cymru ar hyn o bryd?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Dysgu am Senedd Cymru