Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81590 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/11/2020

A wnaiff y Gweinidog ddefnyddio papur gwyn Bil amaethyddiaeth (Cymru) fel ffordd o gynnig diwygiadau pellach i gefnogi'r sector ffermydd tenantiaid, ac yn benodol i ymhelaethu ar Reoliadau Amaethyddiaeth (Cymalau Enghreifftiol ar gyfer Cyfarpar Sefydlog) (Cymru) 2019?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig Wedi'i ateb ar 01/12/2020

The Agriculture (Wales) Bill will be used to support the agricultural tenanted sector in Wales.

Dysgu am Senedd Cymru