Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81589 (e) Wedi’i gyflwyno ar 19/11/2020

A wnaiff y Gweinidog gyflwyno rheoliadau diwygio fel bod Rheoliadau Amaethyddiaeth (Cymalau Enghreifftiol ar gyfer Cyfarpar Sefydlog) (Cymru) 2019 yn cynnwys draenio caeau a banciau llifogydd?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig

Dysgu am Senedd Cymru