WQ81538 (e) Wedi’i gyflwyno ar 12/11/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a wnaethpwyd yr achos dros gymorth wedi'i dargedu ar gyfer sector gwlân Cymru yn ystod cyfarfod cabinet diweddar Llywodraeth Cymru?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 20/11/2020

Targeted support for the Welsh wool sector has not been discussed at a recent Cabinet meeting.