Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81291 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/10/2020

A wnaiff Llywodraeth Cymru roi enghreifftiau o'r gwahanol senarios lle byddai achosion cadarnhaol yn cael eu cynnwys yng nghategori preswylydd o'r tu allan i Gymru yn y data achosion COVID-19 a gadarnhawyd ar gyfer Cymru a gyhoeddir bob dydd gan Iechyd Cyhoeddus Cymru?

I'w ateb gan: Prif Weinidog

Dysgu am Senedd Cymru