Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81290 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/10/2020

A wnaiff y Llywodraeth roi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd yr ymdrechion i gynyddu capasiti profi Cymreig?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog Wedi'i ateb ar 27/10/2020

Byddaf yn ysgrifennu atoch cyn gynted â phosibl gydag ymateb sylweddol a bydd copi o 'm llythyr ei gyhoeddi ar y Rhyngrwyd

Dysgu am Senedd Cymru