Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81287 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/10/2020

Pa ystyriaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi'i rhoi i ddiwygio'r canllawiau ar Safon Ansawdd Tai Cymru sy'n caniatáu cydymffurfio er gwaethaf methiannau derbyniol, megis stoc tai nad yw'n bodloni un neu fwy o safonau?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol

Dysgu am Senedd Cymru