Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ81285 (e) Wedi’i gyflwyno ar 15/10/2020

A wnaiff Llywodraeth Cymru ddarparu ffigurau ar gyfer cyfran y staff gofal a'r trigolion sydd wedi cael eu profi ar gyfer COVID-19 dros y pedair wythnos diwethaf fel ag yr oedd ar 14 Hydref 2020?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Wedi'i ateb ar 27/10/2020

I will write to you as soon as possible with a substantive response and a copy of the letter will be published on the internet.

Dysgu am Senedd Cymru