WQ80848 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/07/2020

A wnaiff y Gweinidog ddatgan pa gymhellion ariannol y mae Llywodraeth Cymru eisoes wedi'u cynnig i Britishvolt i gefnogi'r datblygiad arfaethedig yn Sain Tathan?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru | Wedi'i ateb ar 05/08/2020

The Welsh Government has not offered any financial incentives to Britishvolt to support the proposed development at St Athan.