Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80845 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/07/2020

Pa drafodaethau y mae'r Gweinidog wedi'u cael gyda Gweinidogion y DU am gyfranogiad Cymru yn y rhaglenni olynol i Erasmus Plus a Horizon 2020?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Addysg Wedi'i ateb ar 05/08/2020

I have had frequent discussions with UK Ministers over the last four years to make the case for Wales and the rest of the UK to be able to participate in the successor programmes to Erasmus+ and Horizon 2020. These representations have been made in ministerial quadrilateral meetings, bilateral meetings, and in letters to the UK Government.

Most recently, I reiterated our commitment to continued participation in these important European programmes in ministerial quadrilateral meetings on 24 March and 16 July 2020.

Dysgu am Senedd Cymru