Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80715 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2020

A wnaiff Llywodraeth Cymru ystyried newid statws echdoriad trawswrethrol o diwmor ar y bledren (ETWDB) fel ffordd o roi diagnosis/trin canser y bledren yn unol â'r ffordd y mae GIG Lloegr yn ystyried hyn, ac i sicrhau bod asesiad gwir yn cael ei wneud o nifer yr achosion o ganser y bledren yng Nghymru?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dysgu am Senedd Cymru