Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80713 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2020

Pa ganllawiau y mae Llywodraeth Cymru wedi'u cyhoeddi ar gyfer busnesau hunanarlwyo, neu pryd y caiff y rhain eu cyhoeddi, yn dilyn cyhoeddiad Prif Weinidog Cymru y bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar 9 Gorffennaf 2020 ynghylch ailagor llety hunangynhwysol, ac y gallai hyn ailagor ar 13 Gorffennaf 2020 os yw’n cydymffurfio â’r canllawiau hyn?

I'w ateb gan: Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dysgu am Senedd Cymru