Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80711 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw’r mathau o fusnesau sy'n teilwra neu'n gwnïo dillad sy'n gweithio a) yn bennaf o'u cartref eu hunain b) yn ymweld â chartrefi pobl eraill, bellach yn cael gweithredu yn dilyn y newidiadau diweddar i reoliadau a chanllawiau Covid-19?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dysgu am Senedd Cymru