Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80709 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau a yw perchnogion carafannau sefydlog yng Nghymru yn cael teithio i'w carafannau i'w paratoi i'w defnyddio ar ôl 6 Gorffennaf 2020 pan ddisgwylir i’r cyfyngiadau teithio "aros yn eich ardal leol" gael eu codi, ond cyn y dyddiad ar gyfer ailagor cyfleusterau llety hunangynhwysol ar 13 Gorffennaf 2020?

I'w ateb gan: Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol

Dysgu am Senedd Cymru