Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80646 (e) Wedi’i gyflwyno ar 29/06/2020

A wnaiff y Gweinidog amlinellu a fydd staff asymptomatig Cymreig sy’n gweithio mewn cartrefi gofal yn gallu defnyddio porth ar-lein Care UK ac a yw wedi cael unrhyw adroddiadau am broblemau wrth gael mynediad at y system?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dysgu am Senedd Cymru