WQ80394 (e) Wedi’i gyflwyno ar 27/05/2020

Ymhellach i'w ateb i gwestiynau ysgrifenedig 79873-79874, a wnaiff y Gweinidog amlinellu nifer y peiriannau anadlu newydd a archebwyd ac y talwyd amdanynt, ond na chawsant eu caffael eto; ynghyd â'r costau, yr amserlen ar gyfer pryd y byddant yn cyrraedd ac at ba ddiben y byddant yn cael eu defnyddio?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 08/06/2020