Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80355 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

A wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi penderfyniad ar gostau taliadau gwaed heintiedig yng Nghymru, a gynhyrchwyd gan Gynllun Cymorth Gwaed Heintiedig Cymru, a sut y bydd yn ymateb i'r alwad gan gadeirydd yr ymchwiliad gwaed heintiedig am daliadau i'w gwneud yn ystod yr ymchwiliad?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Dysgu am Senedd Cymru