Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80353 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

Pa ystyriaeth y mae'r Gweinidog wedi'i rhoi i ddefnyddio safleoedd dros dro, megis Ysbyty Calon y Ddraig ar gyfer sefydlu cyfleuster ynysu cam-i-lawr addas a cham i fyny addas er mwyn galluogi cartrefi gofal i gael rhywfaint o ddiogelwch rhag Covid-19?

I'w ateb gan: Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dysgu am Senedd Cymru