Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80351 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

Pa gamau y mae Llywodraeth Cymru yn eu cymryd ynghylch y 399 o swyddi yng Nghymru sydd mewn perygl yn British Airways?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dysgu am Senedd Cymru