Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Yn ôl i Chwilio
WQ80345 (e) Wedi’i gyflwyno ar 21/05/2020

Ymhellach i WAQ79892, a wnaiff y Gweinidog gadarnhau pryd y bydd y canllawiau ynghylch datblygu polisi tacsis ehangach, y cyfeirir atynt yn ei ateb, yn cael eu cyhoeddi?

I'w ateb gan: Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru

Dysgu am Senedd Cymru