WAQ79945 (e) Wedi’i gyflwyno ar 23/04/2020

Pa ganran o'r arian grant a oedd ar gael i fusnesau yng Nghymru gan Fanc Datblygu Cymru rhwng 1 Ionawr 2020 a 1 Ebrill 2020 a wnaed i gwmnïau a oedd yn cael eu rhedeg gan aelodau o leiafrifoedd ethnig?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru | Wedi'i ateb ar 01/05/2020

The Development Bank of Wales (DBW) do not offer grant funding. Rather, their offer is based around debt and equity products.  DBW invested £33.5m through debt and equity between 1 January – 31 March 2020. 

During the same period around 7% of the businesses that DBW received impact information for had a business owner from an ethnic minority. This gives some indication of finance support. However, due to data collection systems and response rates, this figure cannot be directly correlated back to the £33.5m of lending for the January – March period.