WAQ79874 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/04/2020

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Cymru yn derbyn 1000 o awyryddion, a wnaiff y Gweinidog roi manylion y lleoliadau ysbytai arfaethedig y rhoddir yr ail swp o 700 a chadarnhau'r amserlen rhwng gosod archebion a derbyn mewn ysbytai a'r rhesymau dros unrhyw oedi o ran y dyddiadau gwreiddiol roedd disgwyl iddynt gyrraedd?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 28/04/2020