WAQ79873 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/04/2020

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd Cymru yn cael 1000 o awyryddion i'w defnyddio mewn ysbytai yng Nghymru, a wnaiff y Gweinidog roi dadansoddiad manwl o'r lleoliadau y bwriedir cyflwyno'r swp cyntaf o 300 o awyryddion a chadarnhau pryd y cawsant eu harchebu a'r dyddiadau y byddant yn cyrraedd yr ysbytai hynny?

Wedi'i ateb gan Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol | Wedi'i ateb ar 28/04/2020