WAQ78573 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/07/2019

Ar ôl i Lywodraeth y DU gyflwyno deddfwriaeth i gynyddu'r ddedfryd uchaf am greulondeb i anifeiliaid yng Nghymru o chwe mis i bum mlynedd, a wnaiff y Gweinidog amlinellu pryd y bydd Llywodraeth Cymru yn gosod cynnig cydsyniad deddfwriaethol ar y bil hwn yn y Cynulliad?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 22/07/2019

The legislative consent motion process for this bill has been ongoing since the introduction of the UK legislation and, in the subsequent period since the question was raised, the Motion was laid on the 19/07/19.