WAQ77736 (w) Wedi’i gyflwyno ar 15/01/2019

A wnaiff y Prif Weinidog restru yr holl benodiadau i gyrff allanol dan y drefn benodiadau cyhoeddus ar gyfer y 3 blynedd diwethaf, a faint o'r penodiadau hynny oedd yn cynnwys y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg fel sgil hanfodol?

Wedi'i ateb gan Prif Weinidog | Wedi'i ateb ar 25/01/2019

Yn ystod y tair blynedd ddiwethaf (1 Ionawr 2016 – 31 Rhagfyr 2018), mae Llywodraeth Cymru wedi cwblhau 188 o benodiadau cyhoeddus Gweinidogol, ac mae 7 o'r rhain wedi cynnwys y gallu i gyfathrebu yn Gymraeg fel sgil hanfodol. Hefyd, mae nifer sylweddol o benodiadau (96) wedi cael eu hysbysebu fel rhai yr oedd y Gymraeg yn ddymunol ar eu cyfer. Mae'r holl benodiadau a'r penodiadau lle mae'r Gymraeg yn hanfodol wedi eu rhestru yn nhablau 1 a 2.

Tabl 1 - Pob Penodiad Cyhoeddus

 

 

Cadeirydd - Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru)

Cadeirydd – Pwyllgor Craffu ar Endid Cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion

Aelod - Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau

Cadeirydd - Panel Buddsoddi yn y Cyfryngau

Aelod Annibynnol - Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cyfarwyddwr Anweithredol - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cyfarwyddwr Anweithredol  - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aelod Annibynnol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Aelod Annibynnol (Cymunedol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Aelod Annibynnol - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Aelod Annibynnol (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu)  - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Aelod Annibynnol (Cyllid) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Is-Gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Aelod (yr Heddlu) - y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

Aelod (Seiciatrydd Clinigol / Seicolegydd Clinigol) - y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

Aelod (Ffarmacolegydd) - y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

Aelod (Cemegydd) - y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

Cadeirydd  - Chwaraeon Cymru

Aelodau – Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu

Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Aelodau - Cyngor Iechyd Cymuned Powys (cynigiwyd x1 penodiad)

Aelodau - Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda (cynigiwyd x8 penodiad)

Aelodau - Cyngor Iechyd Cymuned Cwm Taf (cynigiwyd x1 penodiad)

Aelodau - Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd a'r Fro (cynigiwyd x4 penodiad)

Aelodau - Cyngor Iechyd Cymuned Betsi Cadwaladr (cynigiwyd x7 penodiad)

Aelodau - Cyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan (cynigiwyd x3 penodiad)

Aelodau - Cyngor Iechyd Cymuned Abertawe Bro Morgannwg (cynigiwyd x3 penodiad)

Aelodau x3 – Cyngor Celfyddydau Cymru (cynigiwyd x1 penodiad)

Aelodau x3 – Cyngor Celfyddydau Cymru (cynigiwyd x1 penodiad)

Aelodau – Pwyllgor Cynghori Cymru ar Reoliadau Adeiladu (cynigiwyd x6 penodiad)

Aelodau – y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol (cynigiwyd x9 o benodiadau)

Cadeirydd – y Cyngor Dysgu Digidol Cenedlaethol

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Is-gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Is-gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Aelod Annibynnol (Cynllunio a Datblygu Busnes) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Aelod Annibynnol (Cymunedol) Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Ymddiriedolwyr - Llyfrgell Genedlaethol Cymru (cynigiwyd x3 penodiad)

Is-lywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Ymddiriedolwyr - Amgueddfa Cymru - National Museum Wales (cynigiwyd x3 penodiad)

Aelod - Cyngor Llywodraethu Gwasanaeth Tribiwnlys Prisio Cymru 

Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Comisiynwyr - Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru

Aelodau - Gofal Cymdeithasol Cymru (cynigiwyd x13 o benodiadau)

Cadeirydd - Bwrdd yr Arloesfa

Aelod Annibynnol (Gwybodeg) – Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Aelod Annibynnol (Cyllid) – Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Aelod Annibynnol (Cymunedol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Is-gadeirydd – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Aelodau - Cyngor Celfyddydau Cymru

Aelod - Career Choices Dewis Gyrfa (Gyrfa Cymru)

Cyfarwyddwr Anweithredol - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Aelod Annibynnol (Prifysgol) - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 

Cadeirydd - Awdurdod Cyllid Cymru

Aelod - Hybu Cig Cymru

Cadeirydd - Hybu Cig Cymru

Aelod - Grŵp Fframwaith Iechyd a Lles Anifeiliaid Cymru

Aelod - Cymwysterau Cymru

Aelod - Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

Aelod - Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro 

Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Aelod Annibynnol (Cymunedol) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Aelodau Anweithredol - Awdurdod Cyllid Cymru

Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Cadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cadeirydd - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aelod - Cyngor Partneriaeth y Gymraeg (Cymraeg yn ddymunol ond nid yn hanfodol)

Aelod - Cyngor Partneriaeth y Gymraeg (Cymraeg yn hanfodol)

Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 

Aelod Annibynnol (Cyllid) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Is-lywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Aelod Annibynnol - Bwrdd Cynghori Cenedlaethol Cefnogi Pobl

Aelod - Pwyllgor Cynghori ar Fwyd Cymru

Dirprwy Gadeirydd - Pwyllgor Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Cadeirydd - Pwyllgor Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon

Cyfarwyddwr Anweithredol - Trafnidiaeth Cymru 

Aelod - Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (Cymraeg yn hanfodol)

Cadeirydd - Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Cadeirydd - Hybu Cig Cymru

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Aelod Annibynnol (Cyllid) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Aelod Annibynnol (Cymunedol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Aelod Annibynnol (Cyllid) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Aelod Annibynnol (Trydydd Sector) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Aelod Annibynnol (Cyfreithiol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Aelod Annibynnol (Cyllid / Masnachol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Aelod Annibynnol – Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cadeirydd - y Panel Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau

Aelod - Chwaraeon Cymru (y Gymraeg yn ddymunol)

Aelod - Chwaraeon Cymru (y Gymraeg yn hanfodol)

Is-Gadeirydd - Chwaraeon Cymru

Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) – Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Is-lywydd - Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Is-gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Is-gadeirydd - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Llywydd - Amgueddfa Cymru – National Museum Wales

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Aelod Annibynnol (Awdurdod Lleol) - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aelod Annibynnol - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Aelod Annibynnol (Undebau Llafur) - Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Penodi Cadeirydd - Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru 

Aelod Annibynnol (2 rôl, Cymunedol a Thrydydd Sector) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (cynigiwyd x2 penodiad)

Penodi Aelodau - Cynghorau Iechyd Cymuned yng Nghymru

Penodi Aelodau o'r Bwrdd - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Penodi Cadeirydd - Academi Genedlaethol Arweinyddiaeth Addysgol

Chwaraeon Cymru - Penodi 3 Aelod o'r Bwrdd (cynigiwyd x3 penodiad)

Penodi Aelod Annibynnol o'r Bwrdd - Undebau Llafur - Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Penodi Aelod Annibynnol o'r Bwrdd - Undebau Llafur - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Penodi Aelod Annibynnol o'r Bwrdd - Undebau Llafur - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabl 2 – Penodiadau Cyhoeddus – Cymraeg yn hanfodol

 

Cadeirydd – Pwyllgor Craffu ar Endid Cenedlaethol ar gyfer Cymraeg i Oedolion

Aelodau x 3 – Cyngor Celfyddydau Cymru (cynigiwyd x1 penodiad)

Aelod - Cyngor Partneriaeth y Gymraeg (Cymraeg yn hanfodol)

Aelod - Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (Cymraeg yn hanfodol)

Aelod Annibynnol – Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru 

Aelod – Chwaraeon Cymru (Cymraeg yn hanfodol)

Aelod Annibynnol  - Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru