WAQ77540 (e) Wedi’i gyflwyno ar 10/12/2018

Pa drafodaethau a gynhaliwyd yn 2018 rhwng adran yr Ysgrifennydd Cabinet ac adran Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid mewn perthynas â chynlluniau ar gyfer gwella caffael cyhoeddus?

Wedi'i ateb gan Gweinidog yr Economi a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 20/12/2018

The Cabinet Secretary for Finance announced plans to improve public procurement in September. My officials were involved in the oversight of the work which led to this announcement.