WAQ77154 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet ailystyried y penderfyniad i beidio â dod â dyddiad y taliad sylfaenol ymlaen, a nodi a ellid darparu benthyciadau brys i ffermwyr sy'n wynebu problemau porthiant ym mis Hydref ?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Ynni, Cynllunio a Materion Gwledig | Wedi'i ateb ar 25/09/2018

I have introduced a loan scheme to help farmers manage their cash flow and plan their finances in the longer term, especially through the forthcoming winter. This is a better and fairer solution to the difficult circumstances affecting farmers this year. Furthermore, I have made available £500,000 for farming charities to help provide short-term support to the worst affected farmers in Wales.