WAQ77105 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/09/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet nodi pryd y bydd yr ymatebion i'r ymgynghoriad ar gynllun gwella cyffyrdd 15 ac 16 wedi cael eu dadansoddi, ac egluro a gynhelir ymgynghoriad pellach yn seiliedig ar ganfyddiadau yr un sydd newydd ddod i ben?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 20/09/2018

The consultation responses are currently being analysed and I will consider the results in conjunction with the technical, environmental, social and financial appraisals before I make a decision on the preferred options for both Junctions 15 and 16. I am expecting to make an announcement on my decision this autumn and Public Information Exhibitions on the preferred options will be organised in early 2019.