WAQ77104 (e) Wedi’i gyflwyno ar 14/09/2018

Pa ymdrechion a wnaeth Llywodraeth Cymru i hysbysu trigolion ardaloedd Penmaenmawr a Llanfairfechan y gallent fod wedi gofyn am gyfarfodydd gyda swyddog cyswllt y cyhoedd cyn cau'r ymgynghoriad ar gynllun gwella cyffyrdd 15 ac 16 yr A55?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a Thrafnidiaeth | Wedi'i ateb ar 20/09/2018

Three public consultation exhibitions were held at Penmaenmawr, Dwygyfylchi and Llanfairfechan during the consultation period where the Public Liaison Officer and the project team were present to answer any queries. The consultation brochure also noted the contact details for the Public Liaison Officer should anyone have had any enquiries and meeting requests.