WAQ76539 (e) Wedi’i gyflwyno ar 17/05/2018

Pa drafodaethau y mae Ysgrifennydd y Cabinet wedi'u cael gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ar y Grant Gwella Addysg a ddarperir i awdurdodau lleol yn 2018-19, a beth oedd canlyniadau'r trafodaethau hyn?

Wedi'i ateb gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Lywodraeth Leol a Gwasanaethau Cyhoeddus | Wedi'i ateb ar 01/06/2018

The Education Improvement Grant is the responsibility of the Cabinet Secretary for Education. 

 

As part of the budget discussions for 2018-19, I understand a number of meetings were held between the Cabinet Secretary for Education and the then Cabinet Secretary for Finance and Local Government.