WAQ76363 (w) Wedi’i gyflwyno ar 16/04/2018

A wnaiff Ysgrifennydd y Cabinet restru pob eitem o ohebiaeth, gan gynnwys dyddiad anfon a theitl, a anfonwyd gan y Gweinidog neu ei swyddogion at y Cynulliad Cenedlaethol rhwng 1 Hydref 2017 a 1 Mawrth 2018 ynghylch (a) Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018 a/neu (b) Rheoliadau Safonau’r Gymraeg ym maes iechyd?

Wedi'i ateb gan Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes | Wedi'i ateb ar 24/04/2018

Mae’r cwestiynau yn gais am wybodaeth gofnodedig, felly maent wedi eu trosglwyddo i’r adran briodol i’w hateb fel cais rhyddid gwybodaeth.